Ihdinash-shirathal Mustaqim

Dalam urusan diridlai atau tidak diridlai oleh Allah, masuk surga atau neraka, tersesat atau tidak...

Baca lebih lajut