Kategori: kolom

BILIK Tangga Surga

Syahdan suatu waktu ada tiga manusia yang sedang ribut di hadapan pintu surga. Mereka rupanya sedang berebut untuk masuk surga terlebih dahulu. Mereka merasa lebih pasti punya hak yang istimewa di hadapan Allah. Mengetahui hal...

Baca lebih lajut

Gondelan Klambine Kanjeng Nabi

“Subhanalladzii asraa bi’abdihii laillan minal masjidil haraami ilal masjidil aqshaalladzii baarakna haulahuu linuriyahuu min aayaatinaa. Innahuu huwas samii’ul bashiiru.” (Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya...

Baca lebih lajut

Arsip

Kategori